โต๊ะและตู้ Lab

ตู้ห้องแลป
ตู้ลิ้นชักสเตนเลส

ตู้ลิ้นชักสเตนเลส

ตู้ลิ้นชักสเตนเลส สามแถว

ตู้โชว์สเตนเลส

ตู้โชว์สเตนเลส

ตู้โชว์สเตนเลส พร้อมบานหน้ากระจก

Washing Sink & Cabinet

Washing Sink & Cabinet

ตู้อ่างซิงค์สเตนเลส สองหลุม