อ่างสเตนเลสแบบรางน้ำ

อ่างสเตนเลสราง
อ่างล้างมือสเตนเลส เข่าดันเปิด ปิด แบบแขวน

อ่างล้างมือสเตนเลส เข่าดันเปิด ปิด แบบแขวน

แบบแขวน

Washing Sink & Cabinet

Washing Sink & Cabinet

ตู้อ่างซิงค์สเตนเลส สองหลุม

Sink Stainless เปิด ปิด ใช้เท้าเหยียบ

Sink Stainless เปิด ปิด ใช้เท้าเหยียบ

แบบใช้เท้าเหยียบเพื่อเปิดน้ำ